احتراما نفرات برتر تهیه محتوای الکترونیکی درس  ادبیات فارسی استان کردستان به شرح زیر اعلام می گردد. ضمن تشکر و سپاس فراوان از زحمات بی شائبه تمامی همکاران شرکت کننده در طرح مذکور درخواست تقدیر استانی از طرح های برتر از طریق گروه‌های آموزشی استان در حال پیگیری است.

نفرات برتر بر حسب 100 امتیاز

آقای مسعود خالدیان از شهرستان قروه 96 امتیاز

آقای سالار فتحی از شهرستان سقز 96 امتیاز

آقای محمد رحیمی رضوان از شهرستان بیجار 92امتیاز

یاد آور می شود کلیه‌ی طرح های ارسالی به زودی تدوین و به مناطق استان جهت استفاده همکاران ارسال می‌گردد